>

นโยบายความปลอดภัยของเรา

ความปลอดภัยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด

บ๊าวซ์เป็นสถานที่ออกกำลังกายจึงมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เช่นเดียวกันกับกีฬาประเภทอื่น ๆ ที่ผู้เล่นต้องทำความเข้าใจและตัดสินใจก่อนที่จะเข้าร่วม ผู้เล่นสามารถศึกษาและอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับกฎความปลอดภัยได้ที่ กฎระเบียบและข้อปฏิบัติ

กฎข้อบังคับพื้นฐาน 3 ข้อของบ๊าวซ์

  1. 1 คน ต่อ 1 แทรมโพลีน
  2. ไม่เล่นเกินขอบเขตความสามารถของตนเอง
  3. ห้ามกระโดดลงบนขอบแทรมโพลีน

ความปลอดภัยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด

บ๊าวซ์มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดและรัดกุม รวมถึงได้มีการพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลา ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของเราถูกออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ นั่นหมายถึงเรามีวิธีการจัดการหากเกิดอุบัติเหตุ มีการประกาศ และติดตั้งป้ายสำหรับกฎและคำเตือนต่าง ๆ ตามโซน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

บ๊าวซ์เป็นกิจกรรมโลดโผนที่อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่น้อยมากตั้งแต่มีการก่อตั้งบ๊าวซ์สาขาแรกที่ออสเตรเลียในปี ค.ศ. 2012 โดยสถิติผู้ได้รับบาดเจ็บมีเพียง 1 คน ต่อผู้เล่น 10,000 คน และเมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมโลดโผนประเภทอื่น ๆ จะเห็นได้ว่า การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการออกกำลังกายที่บ๊าวซ์นั้น น้อยกว่ากิจกรรมโลดโผนประเภทอื่น ๆ มาก และผู้เล่นควรประเมินความเสี่ยงของการเล่นสำหรับตนเอง

เราขอขอบคุณผู้ปกครอง โรงเรียน และหลาย ๆ ฝ่าย ที่ได้ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยที่บ๊าวซ์ เราจะตั้งใจและมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อที่จะทำให้บ๊าวซ์เป็นสถานที่ ที่สนุกและปลอดภัยสำหรับทุกคนต่อไป

กระโดดอย่างปลอดภัย

กฎกติกา และคำแนะนำด้านความปลอดภัยของการเล่นในแต่ละโซนจะถูกตั้งไว้อย่างชัดเจน
โดยผู้เล่นจะได้รับข้อมูลและข้อควรระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก่อนเข้าเล่น

เช่นเดียวกันกับทุกกิจกรรม ผู้เล่นบนแทรมโพลีนอาจมีโอกาสที่จะเกิดอุบติเหตุได้ แม้ว่าจะปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
เราจึงทำการพัฒนากฎและข้อควรระวังจากคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด โดยทีมงานของบ๊าวซ์ที่ดูแลในแต่ละพื้นที่จะคอยดูแลและควบคุมการเล่นให้เป็นไปตามกฎอย่างเคร่งครัด

แทรมโพลีนของบ๊าวซ์ เทียบกับแทรมโพลีนแบบดั้งเดิม

แต่ก่อน อุบัติเหตุจากการกระโดดบนแทรมโพลีน มักเกิดจากการกระโดดแล้วตกลงบนพื้น หรือขอบแทรมโพลีน บ๊าวซ์จึงพยายามลดความเสี่ยงจากการเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ โดยออกแบบให้รอบ ๆ แทรมโพลีนปกคลุมด้วยพื้นผิวที่สามารถเด้งได้และใช้วัสดุบุนวมอย่างดีครอบตามบริเวณขอบแทรมโพลีนทั้งหมด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อีกทั้งยังคงปรับปรุงระบบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การเทรนพนักงาน รวมไปถึงการทำวิจัยต่าง ๆ

กิจกรรมผาดโผนต่าง ๆ

เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบติเหตุ ที่อาจเกิดจากการเล่นในโซนผาดโผน (เช่น X-Park) โซนนั้น ๆ จะถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และตกแต่งบริเวณด้วยเบาะโฟมคุณภาพสูง

เบาะนวม

ทุกตารางนิ้วของโครงสร้างแทรมโพลีนที่เชื่อมแทรมโพลีนแต่ละตัวไว้ จะถูกคลุมด้วยเบาะนวมหนากว่า 2 นิ้ว ซึ่งเป็นคุณภาพเดียวกันกับเบาะนวมที่ใช้ในกีฬายิมนาสติก และในโซน Performance จะใช้เบาะนวมที่มีความหนาถึง 8 นิ้ว นอกจากนี้เรายังใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเบาะนวมของเรา โดยในชั้นแรก จะเป็นพรมโฟมเพื่อเพิ่มความทนทานและความแข็งแกร่ง ส่วนในชั้นที่ 2 จะเป็นไวนิลโฟมเพื่อความสะดวกในการปรับเปลี่ยน ในส่วนของตัวสปริงจะถูกอัดแน่นอยู่ในเม็ดพลาสติกความหนาแน่นต่ำ และบุทับด้วยไวนิล ซึ่งเป็นรูปแบบเบาะนวมที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานสากล

พนักงานบ๊าวซ์และการดูแลลูกค้า

บ๊าวซ์ ได้คัดเลือกพนักงานที่มีประสบการณ์ในด้านยิมนาสติกและกีฬาที่มีลักษณะใกล้เคียง มาคอยดูแลในแต่ละพื้นที่ของบ๊าวซ์ นอกจากนี้พนักงานของเราทุกคนจะได้รับการอบรมในเรื่อง CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงจะถูกกำชับในกฎข้อบังคับพื้นฐาน นั่นก็คือ 1คน ต่อ 1 แทรมโพลีน / ห้ามผู้เล่นเล่นเกินความสามารถของตนเอง / ห้ามกระโดดลงบนขอบแทรมโพลีน

สำหรับผู้เล่นที่เป็นเด็กเล็ก (ส่วนสูงไม่เกิน 110 ซ.ม.) จะได้รับการดูแลและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และมีการแยกโซนการเล่นออกจากเด็กโตหรือผู้ใหญ่ เพื่อป้องกันการชนกันอีกด้วย

มาตรฐานสากล

บ๊าวซ์ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองในด้านความปลอดภัย รวมถึงโปรแกรมการอบรมพนักงานที่เคร่งครัดตามหลักมาตรฐานสากล และได้ร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมดังต่อไปนี้

  • International Association of Trampoline Parks (IATP) – ASTM
  • Australian Trampoline Parks Association (ATPA) – Australian Industry Standard
  • ISO – European Standard

การฝึกสอน

หนึ่งในหลักการด้านความปลอดภัยของเราคือ ห้ามผู้เล่น เล่นเกินขอบเขตความสามารถของตนเอง บ๊าวซ์จึงมีคลาสฝึกสอนในทุกระดับความสามารถ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของผู้เล่นแต่ละคน อีกทั้งยังสามารถฝึกฝนเฉพาะทางเพื่อต่อยอดในกีฬาประเภทอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ถุงเท้าของบ๊าวซ์ และรองเท้า

ผู้เล่นของบ๊าวซ์จะต้องสวมใส่ถุงเท้าเฉพาะ ซึ่งถูกออกแบบขึ้นเพื่อป้องกันการลื่น เพิ่มความปลอดภัยในการเล่น และยัง
ช่วยในการรักษาสุขอนามัยอีกด้วย

ในส่วนของโซน X-Park เราแนะนำให้ผู้เล่นสวมรองเท้ากีฬาหุ้มส้น พื้นเรียบ ปิดปลายเท้า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

จูเนียร์ จัมพ์เปอร์

บ๊าวซ์ไม่มีกำหนดอายุขั้นต่ำในการเข้าเล่น อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นทุกคน จูเนียร์ จัมพ์เปอร์ จะต้องเป็นผู้เล่นที่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง และมีความสูงไม่เกิน 110 ซ.ม.

ความคิดเห็น

เรายินดีรับฟังทุกข้อติชมและความคิดเห็นเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุง ทั้งด้านการบริการและความปลอดภัยของบ๊าวซ์ ติดต่อเรา เพื่อแสดงความคิดเห็น