>

ความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา

เพราะทุกกิจกรรมมีความเสี่ยงเราจึงต้องเข้าใจวิธีการเล่นที่ถูกต้อง บ๊าวซ์เป็นสถานที่ออกกำลังกายจึงสามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เช่นเดียวกันกับกีฬาประเภทอื่นๆ ที่ผู้เล่นต้องทำความเข้าใจและตัดสินใจก่อนที่จะเข้าร่วม การกระโดดบนแทรมโพลีนเองก็มีความเสี่ยง แม้ว่าอุปกรณ์จะมีการป้องกันและดูแลเป็นอย่างดี แต่ความเสี่ยงจะลดลงได้เมื่อผู้เล่น

กระโดดอย่างปลอดภัย

กระโดดตามระดับความสามารถของคุณ

ปฏิบัติตามกฎ

ระวังผู้เล่นท่านอื่น

จุดประสงค์หลักของบ๊าวซ์คือต้องการให้ผู้เล่นมีความสนุกมากที่สุดจากการกระโดดอย่างอิสระ แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดเช่นเดียวกันก็คือความปลอดภัยในการกระโดด กฏของเราจึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้มากที่สุด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ กฏความปลอดภัยทั่วไป (ต้องปฏิบัติในทุกโซน), กฏความปลอดภัยในโซน Big Bag, กฏความปลอดภัยในโซน The Wall, กฏความปลอดภัยในโซน Slam Dunk และ Dodgeball นอกจากนี้เรายังจัดป้ายแสดงรายละเอียดของกฏและกติกาทั้งหมดไว้ในแต่ละโซน ซึ่งผู้เล่นสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ก่อนเข้าเล่น

กฎความปลอดภัยทั่วไป

หนึ่งคน
ต่อหนึ่งแทรมโพลีน

เล่นตามความสามารถ

ไม่กระโดด
ลงบนขอบแทรมโพลีน

– ผู้เล่นต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากแทรมโพลีนในโซนนี้จะสามารถกระเด้งได้สูงและมีความเสี่ยงมากกว่าโซนปกติ
– ผู้เล่นจะต้องมีส่วนสูงเกิน 110 ซม.
– อย่ากระโดดลงบนขอบแทรมโพลีน
– เล่นอยู่ภายในระดับความสามารถของตนเอง
– ผู้เล่น 1 คน ต่อ 1 แทรมโพลีน
– ห้ามใช้มือลง ให้ลงด้วยเท้าสองข้างเท่านั้น
พนักงานของ BOUNCE จะคอยดูแลในด้านความปลอดภัย และผู้เล่นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

The Wall เป็นโซนสำหรับผู้เล่นที่มีทักษะและความชำนาญแล้ว
พนักงานของ BOUNCE จะคอยดูแลในด้านความปลอดภัย และผู้เล่นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
– ผู้เล่นจะต้องมีส่วนสูงเกิน 110 ซม.
– ผู้เล่น 1 คน ต่อ 1 แทรมโพลีน
– ห้ามกระโดดลงจากผนังหากยังมีผู้เล่นท่านอื่นอยู่บนแทรมโพลีน
– ผู้เล่นจะยืนอยู่ด้านบนของผนัง ก็ต่อเมื่อผู้เล่นกำลังเล่นแทรมโพลีนอันนั้น
– ห้ามปีนขึ้นบนกำแพง หากท่านไม่สามารถขึ้นได้โดยการ เดินไต่ผนัง ให้ผู้เล่นลองฝึกฝนความสามารถจากโซนอื่นๆก่อน

– ห้ามกระโดดโดยใช้บริเวณศรีษะหรือท้องลงเป็นส่วนแรก
– ห้ามเข้าไปเล่นหากยังมีผู้เล่นท่านอื่นอยู่ในช่องทางนั้น
– การลงที่ปลอดภัยต้องลงด้วยสองเท้า บั้นท้าย และหลังเท่านั้น
– กางขาและงอเข่าเวลาลงสู่ Big Bag
– ไม่เล่นเกินความสามารถของตัวเอง
– นำสิ่งของออกจากกระเป๋าเสื้อและกางเกงก่อนเข้าเล่น
– เมื่อกระโดดแล้ว ควรออกจากพื้นที่ของ Big Bag ให้เร็วที่สุด
– ห้ามใช้มือลง

– ไม่โหนแป้น
– กระโดดบนแทรมโพลีนเท่านั้น
– ไม่กระโดดบนขอบแทรมโพลีน หรือ padding
– ผู้เล่น 1 คนต่อ 1 แทรมโพลีน
– ไม่เล่นเกินความสามารถของตัวเอง

– ผู้เล่นต้องมีความสูง 125 เซนติเมตร (เมื่อถอดรองเท้า) ขึ้นไปเท่านั้น
– 1 ด่าน สามารถเล่นได้เพียง 1 คน
– เล่นอย่างปลอดภัย และภายใต้ความสามารถของท่านเท่านั้น
– บริเวณนี้ กำหนดให้ ผู้เล่นทุกท่านจำเป็นต้องสวมใส่รองเท้าแบบผูกเชือก หรือรัดส้นเท่านั้น
– โปรดระมัดระวังผู้เล่นท่านอื่นในขณะเล่น กรุณาเว้นระยะห่างระหว่างกันตามความเหมาะสม
– โปรดเลี่ยงให้ทางผู้เล่นที่ไปได้เร็วกว่าไปก่อน
– ห้ามปีนป่ายตัวโครงเหล็ก หรือทรัสต์

-เพื่อความปลอดภัย ผู้เล่นต้องใส่ถุงเท้าหนึบ Bounce เพื่อไม่ให้เกิดการลื่น
-ผู้เล่นต้องไม่เล่นเกินความสามารถของตน
-ห้ามกระโดดลงบนขอบของแทรมโพลีน
-ระวังผู้เล่นคนอื่น ๆ และให้ทางผู้เล่นที่ตัวเล็กกว่า
-1 คน ต่อ 1 แทรมโพลีนเท่านั้น
-กระโดดอย่างปลอดภัยและลงด้วยเท้าทั้งสองข้าง
-ไม่เล่นกัน หรือกระโดด 2 คนพร้อมกันใน 1 แทรมโพลีน
-ไม่นำอาหาร และเครื่องดื่ม เข้ามาบริโภคในบริเวณแทรมโพลีน
-ไม่ทำการกระโดดเมื่ออยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาหรือแอลกอฮอล์

กฏความปลอดภัยเฉพาะพื้นที่

จูเนียร์ จัมพ์เปอร์

เป็นโซนสำหรับผู้เล่นอายุ 3 ปีขึ้นไปหรือมีความสูงไม่เกิน 110 ซ.ม.
 จูเนียร์ จัมพ์เปอร์สามารถเล่นได้ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ในโซน Free Jumping เพื่อความปลอดภัย

ความปลอดภัยของเด็ก

บ๊าวซ์ได้พัฒนากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงด้านเด็กและเยาวชนซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าสถานที่ของบ๊าวซ์นั้นปลอดภัยและเป็นสถานที่สนับสนุนสำหรับเด็กและเยาวชน