>

สแลมดั๊งค์

สแลมดั๊งค์— โซนยอดฮิตพิชิตใจวัยรุ่นบ๊าวซ์ เมื่อการกระโดดชู้ตบาสเกตบอลลงห่วงเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคน แป้นบาสกับสนามแทรมโพลีนจึงตอบสนองความสนุกนี้ให้ทุกคนได้
ฝึกขั้นแรกด้วยการบ๊าวซ์ทรงตัว และพัฒนาการบ๊าวซ์ให้สูงขึ้น ลองบ๊าวซ์ 3 ครั้งเพื่อชู้ตลูกบาสลงห่วง
เมื่อคุ้นเคยก็จะสามารถเพิ่มท่วงท่าให้เท่ห์และสนุกมากยิ่งขึ้น